Hủy

Ống tay Tin tức

SBT miễn nhiệm Tổng Giám đốc

SBT miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Bá Chủ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 1/10/2014. Công việc được bàn giao lại cho bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT công ty.

  • 14/04/2013 - 01:18

    Quý cô độc thân vỡ mộng

    Dường như đàn ông bây giờ ai cũng thẳng thừng yêu cầu người phụ nữ mà anh ta đang hẹn hò phải chia nửa hoá đơn bữa tối trong nhà hàng!
Người Tiên Phong