Hủy

Phai nhạt Tin tức

  • 20/11/2013 - 20:41

    Trung Quốc kêu gọi Nhật đầu tư

    Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bất ngờ kêu gọi đầu tư của Nhật Bản nhân chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Nhật tại Bắc Kinh.