Hủy

Rủi ro thị trường Tin tức

  • 09/01/2013 - 10:51

    Từ 10-1, mua bán vàng miếng không đúng chỗ sẽ bị phạt

    Từ ngày 10-1, gần 2.500 điểm kinh doanh vàng miếng trên cả nước thuộc 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ chính thức thay thế hàng chục ngàn cửa hàng vàng không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng hiện nay.
Người Tiên Phong