Hủy

Seoul Tin tức

Seoul ra mắt dịch vụ

Seoul ra mắt dịch vụ "Metaverse Seoul"

Chính quyền Seoul chính thức triển khai dịch vụ “Metaverse Seoul” giai đoạn I, thực hiện ở 5 lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, thuế, hành chính, trao đổi thông tin.