Hủy

Tài xế công nghệ Tin tức

Thoái trào IPO qua SPAC

Thoái trào IPO qua SPAC

Phong trào niêm yết bằng cách sáp nhập với một công ty rỗng đang đi xuống tại Mỹ khi hàng loạt thương vụ trong ngành xe điện đổ vỡ.