Hủy

Tăng trưởng GDP khu vực Tin tức

  • 14/08/2014 - 19:24

    Kinh tế Eurozone ngưng trệ

    Kinh tế khu vực đồng euro phục hồi chậm chạp khi 3 nền kinh tế lớn nhất đều tăng trưởng âm do giá tiêu dùng tăng chậm và khủng hoảng Ukraine.
  • 19/11/2012 - 06:45

    Nợ công eurozone lên 93% GDP

    Nợ công khu vực đồng euro (eurozone) tiếp tục tăng mạnh trong khi kinh tế chính thức suy thoái trở lại.
Người Tiên Phong