Theo ông Chavalit, ông Charupong - cựu bộ trưởng nội vụ - đã thông báo từ chức trong một lá thư, trong đó nói rằng ông từng muốn chính thức từ chức vào ngày 22/5, ngày diễn ra cuộc đảo chính của quân đội. Ông Chavalit nói thêm rằng lá thư này được nhận hôm 16/6.

Kể từ cuộc đảo chính, ông Charupong vẫn lẩn trốn - được cho là ở ngoài Thái Lan, và từ chối ra trình diện chính quyền quân sự khi bị triệu tập.

Theo ông Chavalit, sự ra đi của ông Charupong đã tự động giải thể toàn bộ ban chấp hành của đảng Puea Thái, tuy nhiên đảng này sẽ không thể bầu một ban chấp hành mới do chính quyền quân sự cấm các đảng phái chính trị hoạt động./.