Hủy

Thuyết phục Tin tức

Xuất khẩu châu Á đang suy giảm

Xuất khẩu châu Á đang suy giảm

Xuất khẩu sang phương Tây - động lực phát triển của châu Á trong nhiều năm qua - đang suy yếu, đe dọa đến sự phát triển kinh tế khu vực.