Hủy

Tim cook Tin tức

Apple mở rộng nguồn cung tại Việt Nam

Apple mở rộng nguồn cung tại Việt Nam

CEO Tim Cook cho biết, Apple muốn mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia vào chuỗi giá trị của hãng.