Hủy

Tin tức giả Tin tức

  • 11/05/2014 - 07:39

    Giá vàng tuần tới có thể giảm tiếp

    Giá vàng sẽ ở gần một số ngưỡng quan trọng trên biểu đồ và những tin tức mới tại Ukraine có thể quyết định hướng đi của giá vàng trong tuần tới.
XOR, XOR Việt Nam