Hủy

Tony Abbott Tin tức

Úc có Thủ tướng mới

Úc có Thủ tướng mới

Ngày 14/9, trong cuộc bỏ phiếu kín, cựu Bộ trưởng Truyền thông Úc Malcolm Turnbull đánh bại Thủ tướng Tony Abbott với tỷ lệ phiếu 54-44 để giành quyền lãnh đạo đảng.

  • 19/11/2013 - 06:57

    Indonesia phản đối Úc nghe lén

    Thủ tướng Úc Tony Abbott nói, tất cả các chính phủ đều thu thập thông tin và chính phủ nào cũng biết rằng các chính phủ khác đều thu thập thông tin.