Hủy

Vỡ nợ trái phiếu Tin tức

  • 05/08/2014 - 15:10

    Argentina đã vỡ nợ hay chưa?

    Câu trả lời còn tùy vào người được đặt câu hỏi: hãng xếp hạng tín dụng, chính phủ Argentina hay người dân Buenos Aires.
  • 06/07/2013 - 07:00

    Síp thoát vỡ nợ từng phần

    Síp được nâng xếp hạng tín nhiệm sau khi hoàn tất kế hoạch hoán đổi trái phiếu từ ngắn hạn sang dài hạn.