Hủy

Vỡ nợ trái phiếu Tin tức

  • 05/08/2014 - 15:10

    Argentina đã vỡ nợ hay chưa?

    Câu trả lời còn tùy vào người được đặt câu hỏi: hãng xếp hạng tín dụng, chính phủ Argentina hay người dân Buenos Aires.
  • 06/07/2013 - 07:00

    Síp thoát vỡ nợ từng phần

    Síp được nâng xếp hạng tín nhiệm sau khi hoàn tất kế hoạch hoán đổi trái phiếu từ ngắn hạn sang dài hạn.
Người Tiên Phong