Hủy

Xã hội học Tin tức

Những tiềm năng của A.I

Những tiềm năng của A.I

Trí tuệ nhân tạo (A.I) giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy tiến bộ trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh theo hướng thông minh hơn, tiện lợi hơn.

  • 20/12/2022 - 15:30

    Bảo hiểm cho tương lai “2 không”

    Thời điểm Tết cận kề, tại thành phố Thủ Đức dòng người lũ lượt xếp hàng từ 2 giờ sáng chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần.