Hủy
Bất động sản

Doanh nghiệp nông lâm nghiệp ứng tiền đo đạc được giảm trừ vào tiền thuê đất

Thứ Năm | 26/04/2012 05:05

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường.
 
Thông tư số 59/2012/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 46/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường.

Theo đó, trường hợp các doanh nghiệp (nông, lâm trường quốc doanh) ứng trước kinh phí để đo đạc, cắm mốc ranh giới, doanh nghiệp được giảm trừ tương ứng vào tiền sử dụng đất, thuê đất phải nộp cho ngân sách địa phương.

Đối với trường hợp doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền ứng trước để đo đạc, cắm mốc ranh giới được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi ra thời gian tương ứng phải nộp theo giá đất tại thời điểm ứng kinh phí và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.

Đối với trường hợp doanh nghiệp thuê đất trả tiền 1 lần hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất thì số tiền ứng trước để đo đạc, cắm mốc ranh giới được trừ vào tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp số tiền ứng trước về đo đạc, cắm mốc ranh giới vượt quá tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp, thì sau khi trừ đi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp cho địa phương, ngân sách địa phương hoàn trả kinh phí cho doanh nghiệp phần vượt. Kinh phí đo đạc, cắm mốc ranh giới do doanh nghiệp ứng trước được xác định theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 20-5-2012.

Nguồn Báo Hải Quan


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới