Hủy
Bất động sản

Nợ xấu bất động sản đến cuối 2011 lên tới 56 nghìn tỷ

Thứ Năm | 28/06/2012 14:46

Theo Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, dư nợ bất động sản thực tế là 348 nghìn tỷ, cao hơn 1,8 lần con số các ngân hàng báo cáo.

Nợ xấu cũng tăng lên 56.770 tỷ đồng cao hơn 8,39 lần.

Các con số nàyđược đưa ra trong báo cáo giám sát thị trường tài chính năm 2011 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG).

Năm 2011, tín dụng bất động sản giảm ở tất cả các địa phương, so với 30/6/2011 tổng dư nợ giảm 21,4%. TPHCMdẫn đầu cả nước về tỷ lệ tín dụng bất động sản, chiếm 44,94%, tương đương khoảng 82,3 nghìn tỷ đồng. Hà Nội xếp ởvị trí thứ hai, chiếm 25% với 44,2 nghìn tỷ.

Dư nợ cho vay bất động sản phân theo địa bàn năm 2011 (nghìn tỷ đồng)

Dư nợ cho vay bất động sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 16,34%, vay trung  và dài hạn chiếm83,66%.

Nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ dư nợ bất động sản cao nhất, chiếm 62,77%, giảm so với mức 63,27% tại thời điểm30/6/2011. Nhóm NHTM Nhà nước cũng giảm từ mức 30,52% xuống còn 29,46%.  Nhóm ngân hàng liên doanh, ngân hàng nướcngoài và công ty tài chính có tỷ trọng cho nợ cho vay bất động sản tăng nhẹ so với 30/6/2011.

Báo cáo của UBGSTCQG nhận định  thị trường bất động sản đang gặp khó khăn với cung tăng nhanh, cầu giảmmạnh, giao dịch trầm lắng, giá cả sụt giảm đã làm giảm chất lượng tài sản có và có thể gây ra rủiro cho các NHTM.

Cơ cấu tổng dư nợ cho vay BĐS

Tăng trưởng tín dụng năm 2011 lại tập trung ở các phânkhúc tạo cung cho thị trường như xây dựng khu đô thị, xây dựng văn phòng cho thuê, xây dựng, sửa chữa,mua nhà để bán còn ín dụng bất động sản tạo cầu cho thị trường lại giảm. Điều này càng làm cho cung và cầu vốn mấtcân đối và thị trường bất động sản thêm khó khăn.

Kênh vay vốn ngân hàng bị tắc có tác động tiêu cực đếnviệc huy động vốn từ các nguồn khác như FDI, doanh nghiệp và người dân vào thị trường.

Cho vay BĐS theo nhu cầu vốn vay tại thời điểm 30/9/201


Tính đến 31/12/2011, dư nợ cho vay trong lĩnh vực nhà để ở - lĩnh vực ít rủi ro tiếp tục chiếm tỷ trọng lớntrong cơ cấu cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, dư nợ cho vay trong kinh doanh văn phòng cho thuê, khu đô thị vẫn chiếm tỷtrọng cao trong tổng dư nợ. Dư nợ cho vay sửa chữa, mua nhà bán còn tăng 8,9% so với30/6/2011.

Trong khi đó, tín dụng cho xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụsản xuất công nghiệp lại giảm mạnh, bằng 48,9% so với 30/6/2011. 

Dư nợ tín dụng BĐS theo nhu cầu vay vốn - 31/12/2011 (tỷ đồng)


Nguồn: UBGSTCQG

Theo báo cáo của UBGSTCQG, từ giữa năm 2010 đến hết năm2011, hầu hếtcác tổ chức tín dụng đều tăng mạnh các khoản mục tài sản khác mang bản chất tín dụng.  Do đó, dư nợ tíndụng cần được điều chỉnh tiệm cận với thực tiễn. Dư nợ điều chỉnh tăng từ 2.484.780 tỷ đồng lên2.794.247 tỷ đồng, tương đương 12,45% so với dư nợ báo cáo.

Tương tự, dư nợ bất động sản và nợ xấu cũng cần được điều chỉnh. Theo đó một phần số dưcác khoản trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư, các khoản phải thu khác bên ngoài, các tài sản có khác được tính bổsung vào dư nợ bất động sản. Sau điều chỉnh, dư nợ bất động sản đạt 348.079 tỷ đồng, gấp khoảng 1,8 lần dự nợ bất động sản báocáo.

Nợ xấu bất động sản được đánh giá lại đối với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở tổ chức đócó cho vay tập trung phát triển dự án bất động sản hoặc cho vay kinh doanh đầu cơ bất động sản, có góp vốn vào cáccông ty liên doanh liên kết hoặc cổ đông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hay tập trung cho vay bán lẻ bất động sản. Nợ xấu bất động sản sau điều chỉnh lên tới 56.770 tỷ đồng, gấp 8,39 lần so với nợ xấu bất động sản báo cáo.

Nguồn CafeF/TTVN

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật