Hủy
Bất động sản

Từ ngày 25/6 sẽ thay đổi cách tính mức đóng góp quản lý nhà chung cư

Thứ Bảy | 24/05/2014 08:34

Mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.
Đây là quy định vừa được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 05/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành năm 2008.

Nếu theo quy định trước đây, trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì kinh phí vận hành được huy động từ các chủ sở hữu theo nguyên tắc bảo đảm tính đủ chi phí. Nhưng theo quy định tại Thông tư 05, phí dịch vụ tại các khu nhà chung cư sẽ được tính toán theo cách tính mới phù hợp với diện tích căn hộ mà Bộ Xây dựng đã ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BXD. Có nghĩa là, cả chủ sở hữu và người sử dụng đều có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư.

Cụ thể, trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu và người sử dụng chung cư có thỏa thuận khác.

Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì chủ sở hữu và người sử dụng có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thực hiện các công việc quản lý vận hành chung cư.

Đặc biệt, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ hoặc phần nhà khác không phải là căn hộ nhà chung cư (kể cả diện tích nhà để xe) thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư; thay vì được phân bổ theo diện tích phần sở hữu riêng của từng chủ sở hữu và thu từ người sử dụng nhà chung cư mỗi tháng một lần như trước đây.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh không còn quy định mức thu tối đa mà thay vào đó là quy định khung giá chung về quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn để làm cơ sở cho chủ đầu tư tính toán, xây dựng kinh phí quản lý vận hành và thu của chủ sở hữu, người sử dụng (đối với trường hợp nhà chung cư chưa có Ban Quản trị) hoặc để doanh nghiệp quản lý vận hành tính toán, xây dựng kinh phí quản lý vận hành và đề nghị Ban Quản trị báo cáo Hội nghị nhà chung cư thông qua (đối với trường hợp nhà chung cư đã có Ban Quản trị).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2014, riêng đối với các trường hợp ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trước ngày 08/04/2014 (ngày Thông tư 03/2014/TT-BXD có hiệu lực) mà các bên thỏa thuận cách tính diện tích căn hộ theo tim tường thì kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư vẫn được phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.

Nguồn Báo pháp luật.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới