Hủy

Bất hợp tác Tin tức

  • 15/05/2014 - 21:26

    Làn sóng mua lại các dự án BĐS

    Các dự án BĐS đang vào mùa chuyển nhượng, những cái bắt tay hợp tác đầu tư hay mua đứt dự án đói vốn đang diễn ra mạnh mẽ.