Hủy

Bữa tiệc Tin tức

  • 13/05/2014 - 10:16

    Những quy tắc bàn ăn tại nhà hàng

    Đã bao giờ bạn để ý tới chuyện sẽ để khăn ăn ở đâu khi đứng dậy, gọi chai vang thế nào cho đúng, hay ai là người thanh toán bữa ăn?
  • 30/04/2014 - 06:08

    "Bữa tiệc trà" lịch sử ở Boston

    Từ sau "bữa tiệc trà" trong cảng biển Boston ấy, việc uống trà bị xem là hành động "phản bội" của những người Mỹ "thiếu lòng yêu nước". Rất nhiều người Mỹ chuyển sang uống cà phê.