Hủy

Chiến tranh lạnh Tin tức

"Dự án" World Cup của Putin

Tám năm chuẩn bị và phí tổn lên tới 11 tỷ USD, chủ nhân điện Kremlin đặt nhiều mục tiêu cho World Cup 2018, chứ không đơn giản chỉ là đá bóng.