Hủy

Chồng chất Tin tức

Gạo Việt không lo bị Mỹ kiện

Gạo Việt không lo bị Mỹ kiện

Giá thành sản xuất lúa thấp nhưng thực tế nông dân không có lời. Nếu có, chẳng qua chỉ kiếm được ở khâu lao động, đất đai, tiền vốn.