Hủy

Chứng khoán Mirae Asset Tin tức

  • 08/09/2021 - 08:00

    EPS không như kỳ vọng

    Kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết chậm lại khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) cũng sụt giảm.
XOR, XOR Việt Nam