Hủy

Desktop Tin tức

Đánh giá hệ điều hành Windows 8.1

Với Windows 8.1, Microsoft đã đem lại nhiều cải tiến mới như chế độ đa nhiệm chia màn hình, ứng dụng Bing mới, tính năng tìm kiếm bao quát hơn...

  • 25/06/2013 - 10:14

    Samsung ngừng sản xuất desktop

    Samsung quyết định từ bỏ mảng desktop lợi nhuận thấp để chuyển sang tablet, laptop và máy tính tất cả trong một (AIO).