Hủy

Đi chơi Tin tức

  • 02/05/2014 - 14:53

    Tháng 5, bán chứng khoán và đi chơi?

    Ngạn ngữ Mỹ "Sell in May and go away" (Tháng 5, bán và đi chơi) không hẳn đúng với những năm trước, có thể sẽ ứng với TTCK Việt Nam năm nay.