Hủy

Dịch vụ bất động sản Tin tức

  • 05/11/2014 - 13:10

    PMI dịch vụ Trung Quốc thấp nhất 3 tháng

    Tháng 10, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp, nhấn mạnh thách thức mà nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phải đối mặt trong quý IV sau khi chỉ tăng trưởng 7,3% trong 3 tháng trước đó.
  • 18/07/2013 - 20:29

    VIC thành lập công ty con

    Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Quản lý Bất động sản chuyên nghiệp VINPM có vốn điều lệ 6 tỷ đồng.