Ngày 24/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, với kết quả đạt 54/55 phiếu (bằng 98,18%), các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hải Anh và ông Nguyễn Đình Quang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 14/10/1967, dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: thạc sỹ Quan hệ quốc tế; lý luận chính trị: Cử nhân; quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp.

Ông Hải Anh nguyên là Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Đình Quang, sinh ngày 14/10/1959, dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: kỹ sư Kinh tế nông nghiệp; lý luận chính trị: cao cấp; quản lý nhà nước chuyên viên chính.

Ông Nguyễn Đình Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Nghị quyết miễn nhiệm ông Phạm Minh Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phạm Minh Huấn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang bầu và Ban Bí thư Trung ương chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2010-2015./.