Hủy
Kinh Doanh

Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh xử lý tình trạng sở hữu chéo

Thứ Ba | 06/01/2015 09:03

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các phương án sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng...
 

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo hướng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ đi đôi với tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Đồng thời, ban hành các chuẩn mực về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời triển khai các bước tiến tới áp dụng Basel II.

Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các phương án sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện và đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với tổ chức tín dụng, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém. Đề xuất, triển khai các giải pháp, hỗ trợ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để đảm bảo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thành công.

Chính phủ cũng chỉ đạo tái cơ cấu thị trường chứng khoán theo định hướng đã đề ra, phát triển bền vững thị trường chứng khoán nhằm thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ công tác cổ phần hóa và xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, phấn đấu đến cuối 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3% gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua, bán, xử lý nợ, tài sản đảm bảo, khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua, bán nợ xấu, thực hiện mua bán nợ theo cơ chế thị trường...

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO