Hủy
Kinh Doanh

Chuyển nhượng cổ phần, Khang Điền lãi tiếp hơn 30 tỷ đồng quý III/2014

Thứ Tư | 29/10/2014 16:10

Phần lãi cổ đông công ty mẹ 9 tháng là hơn 71 tỷ đồng, tương ứng EPS là 1.045 đồng.
 
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014.

Doanh thu thuần đạt 112 tỷ đồng, gấp 3 lần năm, trong đó gần như là toàn bộ doanh thu từ bất động sản do bán hàng dự án Mega Residence. Công ty có lợi nhuận gộp gần 4 tỷ đồng từ hoạt động chính trong quý này trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 49 tỷ đồng, trong đó lãi từ hoạt động đầu tư là hơn 46 tỷ đồng. Doanh thu tài chính thu được do Công ty chuyển nhượng 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản khu Đông.

Chi phí tài chính chỉ gần 6 tỷ đồng tiền lãi vay, cùng kỳ là gần 111 tỷ đồng, bao gồm 24,4 tỷ đồng lãi vay và hơn 86 tỷ đồng lỗ thanh lý các khoản đầu tư.

Vì vậy, hoạt động tài chính mang lại hơn 43,5 tỷ đồng 9 trong quý này, kéo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20,5 tỷ đồng. Riêng phần lãi công ty mẹ là 30,5 tỷ đồng, EPS đạt 266 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 194 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu đạt 262 tỷ đồng nhưng hàng bán bị trả lại lên tới 165 tỷ đồng kéo doanh thu giảm.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61 tỷ đồng. Phần lãi cổ đông công ty mẹ là hơn 71 tỷ đồng, tương ứng EPS là 1.045 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Nhà Khang Điền đã vượt kết quả lợi nhuận cả năm là 40 tỷ đồng trong quý II/2014 và dự kiến tăng kế hoạch năm lên 100 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của KDH tăng từ 89 tỷ đồng lên hơn 441 tỷ đồng, trong đó các khoản tương đương tiền tăng hơn 300 tỷ đồng, lên 363,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 1.229 tỷ đồng, tăng so với 1.068 tỷ đồng đầu năm.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới