Hủy
Kinh Doanh

Cổ phiếu PTC, NKG và FDG bị cảnh báo từ ngày 9/4

Thứ Hai | 08/04/2013 10:08

PTC, FDG có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm và lỗ lũy kế đến cuối năm 2012. NKG vi phạm quy định về công bố thông tin.
 
Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện ( PTC), Công ty cổ phần thép Nam Kim ( NKG) và Công ty cổ phần Docimexco ( FDG) vào diện cảnh báo.

Theo thông tin công bố, cổ phiếu PTC, NKG và FDG bị cảnh báo từ ngày 9/4 do PTC, FDG có lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là số âm và NKG tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, PTC có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 56,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 âm 53 tỷ đồng và FDG có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 âm 37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 âm 31,1 tỷ đồng.

Đối với NKG, ngày 25/2, HSX đã có quyết định cảnh cáo trên toàn thị trường do thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường.

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, năm 2012, NKG lỗ 99,8 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.927 tỷ đồng. Tiền mặt của công ty tại 31/12/2012 là 4,49 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng so với đầu năm, vay nợ ngắn hạn 821 tỷ đồng, vay nợ dài hạn là 620 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới