Hủy
Kinh Doanh

HVG đề xuất trả cổ tức 30% năm 2015

Thứ Hai | 06/04/2015 12:31

Năm 2014, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 10% bằng tiền cho cổ đông, chi trả vào ngày 24/1/2015.
 

Công ty Cổ phần Hùng Vương HVG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 9/4 tới đây.

Theo nội dung tờ trình Đại hội, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2015, kết thúc ngày 30/9 với doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 560 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, hoặc kết hợp cả tiền mặt lẫn cổ phiếu.

Kế hoạch
Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của HVG theo niên độ tài chính mới.

HĐQT cũng đưa ra phương án thay đổi niên độ tài chính công ty, thay đổi từ năm 2015, năm tài chính sẽ kết thúc vào ngày 30/9. Niên độ chính các năm tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày 1/10 và kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp.

Năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 14.901,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 424,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 44% so với năm 2013. EPS cả năm đạt 2.201 đồng.

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 10% năm 2014 bằng tiền cho cổ đông, thanh toán ngày 24/1/2015.

Ngoài ra, công ty thực hiện chuyển 40 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển sang Quỹ khen thưởng và phúc lợi nhằm khắc phục tình trạng giá trị âm của Quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 31/12/2014. Sau khi điều chuyển, Quỹ đầu tư và phát triển có giá trị 189,7 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng và phúc lợi là 38,3 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty cũng đã phát hành 2 đợt trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng cho trái chủ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới