Hủy
Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 10/4

Thứ Hai | 09/04/2012 18:16

ITA, ELC trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu. TRC, VFG, DHC, HAD giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. HSG, CFC, HCT, HHC, PTB, TET trả cổ tức.
 
Giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn.

TRC - Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh: Templeton Frontier Markets Fund đăng ký mua 888 nghìn cổ phiếu và bán 1,06 triệu cổ phiếu từ 10/4 đến 10/6, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 1,48 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 4,99%.

VFG - Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam: Templeton Frontier Markets Fund đăng ký bán 635 nghìn cổ phiếu từ 10/4 đến 10/6, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 632 nghìn đơn vị, tương đương tỷ lệ 4,99%.

DHC - Công ty cổ phần Đông hải Bến Tre: Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) đăng ký mua và bán 1 triệu cổ phiếu từ 10/4 đến 10/6, giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 2,4 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 16,03%.

HAD - Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á: Bà Vũ Thanh Huyền đăng ký bán toàn bộ 126 nghìn cổ phiếu từ 10/4 đến 27/4, tương đương tỷ lệ 5,74%.

Trả cổ tức và họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

ITA - Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

ELC - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%.

CFC - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian trả cổ tức là 27/4.

HCT - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 8%. Thời gian trả cổ tức là 25/5. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 sẽ được công ty thông báo sau.

HHC - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 3%. Thời gian trả cổ tức là 26/4.

HSG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Thời gian trả cổ tức là 23/5.

PTB - Công ty Cổ phần Phú Tài: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian trả cổ tức là 26/4.

TET - Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 12%. Thời gian trả cổ tức là 7/5.

Nguồn DVT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO