Hủy
Kinh Doanh

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị TW 9 BCH TW Đảng

Thứ Sáu | 09/05/2014 21:14

Ngày 9/5, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 9 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họpbuổi sáng.

Hội nghị đã thảo luận về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xâydựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chiều cùng ngày, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chínhtrị điều hành phiên họp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghe:

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về đánhgiá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệmđối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc cácTờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số37-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ cáccấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoàinước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sựđảng Chính phủ về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận,phường./.

Nguồn TTXVN


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong