Hủy
Kinh Doanh

Petrolimex đầu tư ngoài ngành hơn 2.200 tỷ đồng

Thứ Ba | 06/09/2016 15:31

Petrolimex có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp.
 

Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị thành viên trong giai đoạn từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2013.

Theo kết luận thanh tra, tập đoàn đã có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp, trong đó công ty mẹ Petrolimex đã đầu tư tài chính ngoài ngành tổng cộng hơn 2.255 tỷ đồng trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản.

Cụ thể, công ty mẹ đã tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ PG Bank) và CTCP Bảo hiểm Petrolimex 171,36 tỷ đồng (chiếm 51% vốn) mà không có sự chấp thuận của Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ.

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp này cũng tăng vốn đầu tư 51 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Petrolimex mà không có sự chấp thuận của Bộ Công thương.

Ngoài ra, công ty mẹ Petrolimex còn sử dụng vốn kinh doanh 231,898 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, không đúng với nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời, ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án 414,66 tỷ đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận rằng một số khoản đầu tư của công ty mẹ hiệu quả thấp. Cụ thể, đuầ tư 178,5 tỷ đồng vào CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex và CTCP Bất động sản Petrolimex kém hiệu quả, đầu tư hơn 38,8 tỷ đồng vào CTCP Thương mại Tuyên Quang, Công ty Hóa chất PTN và CTCP Đầu tư & Phát triển Vân Phong từ năm 2010 đến thời điểm thanh tra không có cổ tức.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện những vi phạm trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Petrolimex và các công ty xăng dầu thành viên như chưa thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính trong việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ngoài ra, Tập đoàn thực hiện khoán hao hụt tổng hợp và hạch toán hao hụt xăng dầu qua kho tính theo định mức vào giá vốn công ty mẹ, torng khi định mức hao hụt của các công đoạn cao hơn hao hụt tổng hợp thực tế từ 35-48% nhưng chưa điều chỉnh kịp thời, đã làm tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh công ty mẹ, tăng thu nhập công ty thành viên.

Bên cạnh đó còn phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất; quản lý, điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Nhật Duy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong