Hủy
Kinh Doanh

PGT lãi 1,5 tỷ đồng trong quý III

Thứ Năm | 23/10/2014 21:43

Trong khi đó, Công ty lỗ gần 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái do chi phí quản lý gấp hơn 12 lần lợi nhuận gộp.
 
Quý III/2014, Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (mã PGT) đạt 4,2 tỷ đồng doanh thu và 1,5 tỷ đồng lợi nhuận. Doanh thu giảm 44% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong quý III/2013, Công ty báo lỗ gần 15 tỷ đồng do trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Trong quý III năm nay, Công ty thu được khoảng 260 triệu đồng công nợ.

Công ty nhận được gần 1,4 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay trong quý.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu là 15,8 tỷ đồng và lợi nhuận là 8,5 tỷ đồng. Doanh thu giảm 29% so với cùng kỳ.

Đến cuối quý III/2014, Công ty đạt 47% kế hoạch doanh thu và và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 19%.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ gần 3 tỷ đồng đầu năm lên 77 tỷ đồng cuối năm. Khoản tăng lên là do phần tiền gửi tiết kiệm trên 3 tháng được chuyển sang tiền gửi tiết kiệm dưới 3 tháng.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

4,19

7,48

-44,0%

15,77

22,09

-28,6%

Doanh thu thuần

4,19

7,47

-43,9%

15,77

22,05

-28,5%

Giá vốn hàng bán

4,03

6,00

-32,8%

14,19

17,10

-17,0%

Lợi nhuận gộp

0,16

1,48

-89,2%

1,58

4,95

-68,1%

Doanh thu tài chính

1,39

1,34

3,7%

3,93

3,54

11,0%

Chi phí tài chính

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Chi phí bán hàng

0,22

0,48

-54,2%

0,69

1,57

-56,1%

Chi phí quản lý

0,46

19,19

-97,6%

1,41

31,41

-95,5%

Lợi nhuận trước thuế

1,51

-14,84

-

8,50

-19,72

-

Lợi nhuận sau thuế

1,51

-14,84

-

8,50

-19,72

-

EPS (đồng)

164

-1.606

-

920

-2.134

-

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của PGT (Nguồn: HNX)

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới