Hủy
Kinh Doanh

Phát hiện dòng dầu khí lớn ở Kình Ngư Vàng, Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Năm | 02/05/2013 10:13

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước đã thực hiện thử vỉa thành công phát hiện dòng dầu khí tại giếng khoan thuộc biển Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Hôm qua, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) công bố hoàn thành chương trình thử vỉa (DST số 1) trong tầng đá móng tại giếng khoan Kình Ngư Vàng-1X, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả thu được dòng dầu khí công nghiệp khu vực vỉa này.

Cũng theo Công ty PVEP POC, hợp đồng dầu khí lô 01/10 & 02/10 được ký kết giữa PVEP và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2010 giao quyền thăm dò và khai thác cho Tổng Công ty PVEP đầu tư tại khu vực vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu này. Trước đó, phần diện tích đã được các nhà thầu dầu khí nước ngoài hoàn trả lại sau một thời gian tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí không đạt kết quả.

Sau khi ký kết hợp đồng dầu khí, PVEP và Nhà điều hành PVEP POC đã khảo sát lại gần 500 km2 địa chấn 3D thăm dò lựa chọn các vị khí có tiềm năng khai thác trong đó có giếng Kình Ngư Vàng-1X (KNV-1X)

Kết quả thử vỉa số 1 trong tầng đá móng tại giếng khoan KNV-1X vượt xa dự kiến. Trong những ngày tới Công ty PVEP POC sẽ tiếp tục thử vỉa số 2 và số 3, đánh giá hai đối tượng chưa khác thuộc trầm tích lục nguyên phía trên tầng đá móng nhằm thu thập các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đánh giá trữ lượng.

Như vậy tiếp theo thành công tại mỏ Đại Hùng, phát hiện dầu khí tại cấu tạo Kình Ngư Trắng lô 09-2/09 thì dự án dầu khí lô 01/10&02/10 chắc chắn là dự án dầu khí thứ 3 trong nước do Tổng Công ty PVEP đầu tư 100% sẽ sớm được phát triển và đưa vào khai thác.

Trước đó, vào năm 2003, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư khoan 5-7 giếng khai thác và một số giếng thăm dò để xác định thêm trữ lượng của mỏ dầu Đại Hùng, sau khi mỏ dầu này được giao cho PetroVietnam tự khai thác.

Quyền điều hành mỏ dầu này sẽ được PetroVietnam giao cho Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) để tiến hành thành lập công ty Đại Hùng, trực thuộc PVEP nhằm triển khai các hoạt động tiếp theo của dự án.

Mỏ Đại Hùng nằm ở phía tây bắc bồn Trung Nam Côn Sơn, do xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro phát hiện từ năm 1988. Quá trình thăm dò, khai thác dầu khí tại đây đã tìm thấy 15 mỏ dầu khí, khoan 5 giếng thăm dò và 4 giếng khai thác.

Tháng 2/1999, Vietsopetro tiếp quản lại mỏ này từ nhà điều hành Petronas Carigali Overseas (Malaysia) và khai thác đến đầu năm nay được 3,327 triệu tấn dầu, 1,2 triệu m3 nước và 1.037 triệu m3 khí.

Nguồn Báo Đất Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới