Hủy
Kinh Doanh

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinacco

Thứ Năm | 17/07/2014 07:53

Vinacco dự kiến bán 60% cho nhà đầu tư chiến lược, 35% cho các nhà đầu tư thông thường.
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vinacco).

Theo đó, Vinacco sau cổ phần hóa sẽ kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Nhà nước sẽ bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại Vinacco là 76,18 tỷ đồng theo quy định.

Vinacco có vốn điều lệ 76 tỷ đồng. Trong tổng số 7,6 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động dự kiến là 398.900 cổ phần, tương đương 5,25% vốn điều lệ.

Bán cho các nhà đâu tư thông thường và bán cho nhà đầu tư chiến lược 7,2 triệu cổ phần, chiếm 94,75% vốn điều lệ. Trong đó, bán đấu giá công khai 2,6 triệu cổ phần, tương đương 34,75% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược 4,56 triệu cổ phần, chiếm 60%.

Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành.

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt sẽ bán đấu giá cổ phần. Tiền chênh lệch có được từ bán toàn bộ phần vốn Nhà nước và các khoản được giảm trừ còn nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo quy định.

Vinacco sau cổ phần hóa dự kiến có 207 người, giảm hơn 50% so với số nhân sự 462 người hiện nay.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 15/7/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong