Hủy
Kinh Doanh

Phú Thọ, Bắc Giang lấy tín nhiệm cán bộ lãnh đạo

Thứ Năm | 11/07/2013 22:08

Từ ngày 9-11/7, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang đã tiến hành các kỳ họp, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các cán bộ lãnh đạo.
 
Tại Phú Thọ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa XVII thảo luận nhiềunghị quyết chuyên đề, xem xét quyết định nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu pháttriển kinh tế- xã hội của tỉnh đã đề ra trong năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vàcộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội của Phú Thọ đạt được một số kết quả tích cực: Tăng trưởngkinh tế đạt 6,48%, cao hơn cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước; sản xuất nông nghiệptiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bằng 53,45% kế hoạch năm và tăng 6,54% so cùng kỳ; côngnghiệp và các loại hình kinh doanh dịch vụ đã có sự phục hồi và tăng trưởng; giá trị xuất khẩu tăng13,4% so cùng kỳ; thu ngân sách ước tăng 8,9% so cùng kỳ…Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng,song thực tế đang cho thấy những nguy cơ ảnh hưởng tới việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hộitrong 6 tháng còn lại của năm nay.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2013, tỉnh tiếp tục đầu tư thâm canhđể nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo thắng lợi vụ đông xuân; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời tậptrung mọi nguồn lực đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành các dựán đang thi công để đưa vào sản xuất, đồng thời chuẩn bị qũy đất sạch thu hút các dự án đầu tưmới…

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua 9 Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thườngtrực Hội đồng Nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế; mức thu và tỷ lệ % phí sử dụng đường bộ; thànhlập Sở Ngoại vụ, Chi ngân sách cho công tác cải cách hành chính; mức thu học phí đối với giáo dụcmầm non và giáo dục phổ thông công lập; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các trưởng ban công tác mặttrận, các chi hội trưởng các tổ chức chính trị, xã hội ở khu dân cư; giám sát việc thu, quản lý vàsử dụng một số loại quỹ trên địa bàn….

Các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp này sẽ góp phần hoàn thiện hệthống cơ chế quản lý hành chính Nhà nước, hệ thống quy hoạch và hệ thống chính sách của tỉnh, làmcơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vànâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đềnghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai cụ thể hoá các nghịquyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đặc biệt, trong kỳ họp này, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối vớinhững người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định. Tuy nhiên, do có 1 thành viên Ủyban Nhân dân tỉnh mới được bầu bổ sung, có thời gian nhận nhiệm vụ dưới 12 tháng nên tại kỳ họpnày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 chức danh do Hội đồng Nhândân tỉnh bầu. Việc lấy ý kiến được tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Kiểmphiếu đã làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm.

Tại Bắc Giang, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVII đã được tổ chức, với nhiềunội dung được đưa ra trao đổi như: đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013; chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với cácchức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tốc độ tăngtrưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 7,8%; trong đó công nghiệp-xây dựng tăng 11,5%;dịch vụ tăng 8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả,đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, việc triển khai thựchiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh kết quả còn hạn chế; sản xuất, kinhdoanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn về thị trường tiêuthụ, tiếp cận vốn tín dụng; chi phí chăn nuôi còn cao, giá bán sản phẩm thấp, tốc độ tái đàn chậm;dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra; tình trạng ô nhiễm môi trường còndiễn ra ở một số lĩnh vực và chưa được xử lý kịp thời.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, nhiều Nghị quyết quan trọng đãđược thông qua nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2013, tạotiền đề để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo như Nghịquyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; Chính sách hỗ trợ khuyến khích dồnđiền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016;

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh BắcGiang; Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn; hoạt độngkhuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôncho các địa phương sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang…

Tại kỳ họp, 14 cán bộ lãnh đạo chủ chốt do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đã được tổ chức lấy phiếu tínnhiệm và bầu bổ sung một Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ BắcGiang (thay ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang đã nghỉ hưu theo chế độ).

Ông Thân Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đãđược chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu, các bước công việc đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quyđịnh của Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13 của Quốc hội và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy banThường vụ Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân thôngqua việc thực hiện quyền giám sát của Hội đồng Nhân dân.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, đánh giá một cách thận trọng,khách quan, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo do Hội đồng Nhân dântỉnh bầu và kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mứcđộ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hơn nữa chấtlượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Nguồn TTXVN

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO