Hủy
Kinh Doanh

Quản lý quỹ Vietcombank báo lỗ 6,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Thứ Tư | 28/08/2013 21:51

Doanh thu của VCBF 6 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 5,37 tỷ đồng, bằng ¼ cùng kỳ 2012.
 
Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) công bố lỗ 6 tháng đầu năm 2013, mức lỗ sau thuế 6,2 tỷ đồng mặc dù cùng kỳ năm trước quỹ này lãi gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu của VCBF 6 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 5,37 tỷ đồng, bằng ¼ cùng kỳ 2012. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,75 tỷ đồng, tăng 46% cùng kỳ năm trước nhờ lãi từ cổ tức.

VCBF có vốn điều lệ 55 tỷ đồng trong đó Vietcombank nắm 51% vốn và công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private nắm 49% vốn.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 14 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ 2012.

Lợi nhuận sau thuế của VCBF lỗ 6,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013 trong khi cùng kỳ 2012 quỹ này lãi gần 7 tỷ đồng.

VCBF nhận ủy thác 1.400 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong nước (tăng 1,3% so với đầu năm), riêng gửi ủy thác của các nhà đầu tư tính đến 30/6/2013 là gần 90 tỷ đồng. 94% danh mục ủy thác của VCBF đầu tư vào trái phiếu (gần 1.320 tỷ đồng), còn lại vào các cổ phiếu như BCI, CTD, DPR, FPT, HDC, LSS, NTP, SCL, VST, VIC…

Tuy nhiên hoạt động quản lý danh mục đầu tư của VCBF trong 6 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 4,8 tỷ đồng, bằng ¼ cùng kỳ năm trước.

Lý do là VCBS không nhận được khoản phí thưởng hoạt động nào phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2013, do công ty chỉ được khoản phí thưởng nếu NAV của mỗi danh mục ủy thác tăng cao hơn mức cơ quản được quy định trong hợp đồng ủy thác.

Về hoạt động quản lý quỹ, doanh thu trong kỳ đạt 580 triệu đồng, giảm 87% cùng kỳ 2012 do VCBF đã miễn toàn bộ phí quản lý cho Quỹ thành viên Vietcombank 1 kể từ tháng 1/2013 (VCBF đang quản lý 2 quỹ là Quỹ thành viên Vietcombank 1 và Quỹ thành viên Vietcombank 3).

Tỷ lệ an toàn tài chính của VCBF tại thời điểm 30/6/2013 đạt 434%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 62,6 tỷ đồng của VCBF thì 59 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng, 3,6 tỷ đồng vào Quỹ thành viên Vietcombank 3, do đó VCBF không trích lập dự phòng.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO