Hủy
Kinh Doanh

SC5: Trình kế hoạch 2014 với LNTT giảm 40%

Thứ Tư | 16/04/2014 07:32

SC5 dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2014 ước đạt 43,25 tỷ - giảm 40% so với năm trước do không còn khoản thu nhập khác đột biến.
 

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã CK: SC5) công bố các tờ trình trong ĐHCĐ năm2014.

Năm 2013, SC5 đạt 72,2 tỷ lợi nhuận trước thuế và 53,7 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 517% so vớinăm 2013 nhờ khoản lợi nhuận khác trị giá 102,5 tỷ. Công ty thuê một đơn vị tư vấn độc lập để địnhgiá lại giá trị quyền sử dụng đất tại dự án Chỉnh trang đô thị khu vực đầu cầu Thủ Thiêm, quận BìnhThạnh, Tp.Hồ Chí Minh và đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Bay Water. Giá trị tài sản được định giátăng được ghi nhận vào thu nhập khác.

HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối LNST với 5% trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 5% tríchquỹ khen thưởng và tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 20%.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm 2013, HĐQT trình kế hoạch năm 2014 với tổng sản lượng sảnxuất kinh doanh là 1.300 tỷ đồng trong đó giá trị xây lắp là 990 tỷ, giá trị kinh doanh nhà là 280tỷ và giá trị kinh doanh khác là 30 tỷ.

Kế hoạch doanh thu năm 2014 là 1.090 tỷ với cơ cấu như sau: 850 tỷ đồng đến từ xây lắp, 225 tỷ đồng đến từ kinh doanh nhà và 15 tỷ đồng đến từ doanh thu khác.

Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2014 ước đạt 43,25 tỷ - giảm 40% so với năm trước dokhông còn khoản thu nhập khác đột biến. Tỷ lệ cổ tức dự kiến vẫn là20%.


Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO