Hủy
Kinh Doanh

Supe Lâm Thao giao dịch không hưởng quyền 5/6, trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu

Thứ Sáu | 24/05/2013 05:34

Đây là cổ tức năm 2012. Công ty trả cổ tức theo tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thanh toán cổ tức của công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ( LAS)

Công ty tiến hành thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền theo tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ đông nhận được 3.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian tiến hành thanh toán là vào ngày 24/6.

Đồng thời, công ty cũng trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 64,86 triệu cổ phiếu, như vậy sau đợt trả cổ tức khối lượng cổ phiếu của công ty sẽ là 77,83 triệu cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 5/6 và 7/6.

Năm 2012, công ty đã tiến hành trả cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền cho cổ tức đợt 2/2011.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 148,69 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 2.293 đồng.

Nguồn Dân ViệtCập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới