Hủy
Kinh Doanh

Thông tư 05: Quy định mới về chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thứ Năm | 13/03/2014 14:35

Nhà đầu tư chuyển vốn, lợi nhuận và ra nước ngoài được sử dụng tiền đồng trên tài khoản vốn FII để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng.
 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tại Việt Nam.

Thông tư mới ban hành có hiệu lực từ ngày 28/4 tới. Theo đó, mọi hoạt động đầu tư FII tại ViệtNam đều phải thực hiện bằng tiền đồng. Các giao dịch liên quan đến hoạt động FII tại Việt Nam củanhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn gián tiếp mở tại một ngânhàng được phép.

bao gồm việc góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góptrong DN Việt Nam chưa niêm yết, trên thị trường UpCOM và thị trường niêm yết và , ; mua bán trái phiếu và cácchứng khoán trên TTCK Việt Nam, mua bán giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổchức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam, ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam qua công ty quảnlý quỹ, CTCK và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư.
Nhà đầu tư gián tiếp không chuyển đổi tài khoản FII đúng quy định sẽ không được phép đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tưFII ra nước ngoài được sử dụng tiền đồng trên tài khoản vốn FDII để mua ngoại tệ tại tổ chức tíndụng được phép và chuyển ra nước ngoài.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện đầu tư FII tại Việt Nam dưới hình thức mua cổphần hoặc góp vốn trong DN Việt Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư trực tiếp (tham gia quản lý,điều hành DN), việc chuyển đổi tài khoản được thực hiện như sau:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không đầu tư gián tiếp tại Việt Nam nữa mà chỉ đầu tư trực tiếpthì phải đóng tài khoản đầu tư gián tiếp, mở tài khoản đầu tư trực tiếp. Số dư từ tài khoán đầu tưgián tiếp sẽ được chuyển sang tài khoản trực tiếp.

Trường hợp nhà đầu tư chuyển sang đầu tư trực tiếp, song vẫn duy trì đầu tư gián tiếp thì tàikhoản đầu tư gián tiếp được duy trì, đồng thời nhà đầu tư phải mở tài khoản đầu tư trực tiếpkhác.

Trong vòng 90 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư nước ngoài phải thựchiện chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trong 5 trường hợp cụ thể.

Thứ nhất là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam.

Thứ hai, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng ViệtNam, đồng thời có số dư đồng Việt Nam trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng tiền đồng củacông ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ ba là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa mở tài khoản góp vốn, muacổ phần bằng đồng Việt Nam và có số dư đồng Việt Nam trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằngtiền đồng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ tư là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã mở tài khoản góp vốn, mua cổphần bằng tiền đồng và có số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ củacông ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thứ năm là trường hợp nhà đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa mở tài khoản góp vốn, muacổ phần bằng tiền đồng và có số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệcủa công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Trong trường hợp không tiếp tục thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư được phépchuyển số dư tiền đồng của mình trên tài khoản FII cho mục đích hợp pháp khác tại Việt Nam hoặcđược mua ngoại tệ để chuyển về nước.

Sau 90 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư không chuyển đổi tài khoản vốnđầu tư FII theo quy định sẽ không được thực hiện hoạt động đầu tư FII tại Việt Nam thông qua hoạtđộng góp vốn, mua cổ phần, tài khoản chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Namcủa công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Nguồn Đầu tư


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới