Hủy
Kinh Doanh

TNT đại hội cổ đông thường niên lần 2 thất bại

Thứ Sáu | 29/06/2012 17:35

TNT sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 2/7.
 
Công ty cổ phần Tài Nguyên (mã TNT) thông báo về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3.

Theo đó, TNT sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 2/7 tại Phòng 405, Trung tâm lưu trữ Quốc gia - 18 Trung Yên 1, Yên Hòa, Hà Nội.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần 2 của TNT có 64 cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 967 nghìn cổ phần, tương đương 11,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005.

Đại hội cổ đông lần 1 của TNT tổ chức vào ngày 28/6 có 61 cổ đông tham dự, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 7,32%.

Năm 2011, TNT đạt lợi nhuận sau thuế 392 triệu đồng, bằng 2,7% lợi nhuận 2010. Quý I/2012, TNT lỗ 1,34 tỷ đồng. Ngoài ra, quý I/2012, TNT có doanh thu 25 triệu đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng.

Theo quy định tại điều 102, Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp lần 2 được tiến hành khi tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất là 51%. Cuộc họp ĐHCĐ lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Nguồn DVT/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới