Hủy
Kinh Doanh

Tổ chức tín dụng sẽ được tự quyết mức chiết khấu tối đa với khách hàng

Thứ Tư | 11/07/2012 15:49

Khi khoản tiền chiết khấu đã quá hạn, tổ chức tín dụng có quyền ấn định mức lãi suất áp dụng trong thời gian quá hạn.
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng.

Nếu quá trình lấy ý kiến thành công, Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2012, thay thế các quy định về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006.

Chiết khấu giấy tờ có giá là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng của khách hàng, mua có kỳ hạn hoặc mua hẳn giấy tờ có giá của chủ sở hữu giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.

Với dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo đuộc các tỷ lệ an toán trong hoạt động theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thì mới được thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá.

Ngoài ra, khi khoản tiền chiết khấu đã quá hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền ấn định và thỏa thuận với khách hàng mức lãi suất áp dụng trong thời gian quá hạn, tuy nhiên không được vượt quá 150% lãi suất chiết khấu đã áp dụng trong thời hạn chiết khấu. Quy chế cũ của Ngân hàng Nhà nước đã không quy định điều này.

Liên quan đến mức chiết khấu tối đa với một khách hàng, dự thảo Thông tư cho hay, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tự quyết mức chiết khấu tối đa đối với một khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng.

Hiện nay, theo quyết định 63, Ngân hàng Nhà nước cho phéo các tổ chức tín dụng được tự quyết mức chiết khấu tối đa với khách hàng là tổ chức tín dụng. Nhưng với khách hàng không phải là tổ chức tín dụng thì mức chiết khấu tối đa sẽ bằng 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì mức chiết khấu đối với một khách hàng tối đa bằng 15% vốn tự có của ngân hàng mẹ.

Khi thực hiện chiết khấu có kỳ hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với số tiền chiết khấu.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của khách hàng muốn chiết khấu và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận chiết khấu. Trong đó, hai bên có quyền khởi kiện nếu bên kia vi phạm hợp đồng.

Chi tiết dự thảo Thông tư

Nguồn DVT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO