Hủy
Kinh Doanh

Yêu cầu chấn chỉnh lương, thưởng tại các tập đoàn, tổng công ty

Thứ Năm | 02/10/2014 11:56

Tập đoàn, tổng công ty chấp hành không đúng chính sách tiền lương, tiền thưởng sẽ bị xử lý.
 

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa có văn bản gửi các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và chủ tịch tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề nghị chấn chỉnh tình hình lao động, tiền lương của khối này.

Văn bản nêu rõ, mặc dù đã có quy định song vẫn có tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương.

Các doanh nghiệp này đã tuyển dụng lao động không theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt, tuyển dụng vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc, không công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng lao động; sử dụng lao động, trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc dẫn đến không hiệu quả, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, không bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, phải giải quyết lao động dôi dư.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị bộ trưởng quản lý ngành và chủ tịch UBND các tỉnh thành quy định rõ thẩm quyền, chế độ trách nhiệm của chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chỉ được tuyển dụng lao động theo đúng số lượng, chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt, trường hợp do yêu cầu công việc phải tuyển dụng thêm ngoài kế hoạch thì phải có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu. Coi đây là một nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng được đề nghị tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do mình làm chủ sở hữu.

Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì không chỉ yêu cầu khắc phục mà đồng thời tùy theo mức độ sai phạm để quyết định hình thức kỷ luật.

Nhiều yêu cầu cũng được đưa ra với chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Như chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng của đơn vị. Trường hợp có nội dung không đúng quy định hoặc không phù hợp, phân công thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động chưa rõ thì phải sửa đổi, bổ sung quy chế. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc công khai quy định về tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Khi đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2013 và năm 2014 các vị chủ tịch hội đồng được lưu ý làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của từng cá nhân

Chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ làm chủ sở hữu cũng là đề nghị dành cho các vị chủ tịch hội đồng.

Kiểm soát viên công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty được yêu cầu rà soát kiểm tra các quy chế, quy trình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng của đơn vị và báo cáo chủ sở hữu.

Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định hoặc không phù hợp thì đề nghị hội đồng thành viên chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh, đồng thời báo cáo chủ sở hữu kịp thời xử lý.

Văn bản cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương đồng thời tổng hợp tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước báo cáo Thủ tướng.

Doanh nghiệp thực hiện tốt quy định sẽ được khen thưởng và doanh nghiệp chấp hành không đúng chính sách tiền lương, tiền thưởng sẽ bị xử lý, Bộ trưởng Hải Chuyền khẳng định.

Nguồn VnEconomy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới