Hủy

Kinh tế Mỹ phục hồi Tin tức

USD duy trì đà tăng

USD duy trì đà tăng

Ngày 18/12, USD tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền mạnh khác và ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp sau động thái chính sách của Fed.

Người Tiên Phong