Hủy

Nobel Hóa Học Tin tức

  • 10/12/2013 - 23:37

    OPCW nhận giải Nobel Hòa bình

    Giải Nobel Hòa bình 2013 được trao chocho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), nơi trách nhiệm giám sát tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.
  • 08/10/2012 - 06:54

    Hôm nay bắt đầu mùa giải Nobel

    Mùa giải Nobel năm 2012 bắt đầu vào hôm nay 8/10 và dư luận lại được dịp xôn xao phỏng đoán những cá nhân nào sẽ được tôn vinh.