Hủy

Phó đại sứ Tin tức

  • 15/05/2014 - 11:29

    Mỹ đề cử đại sứ mới tại Việt Nam

    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear sẽ được điều chuyển sang chức trợ lý bộ trưởng bộ Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.
  • 28/04/2014 - 12:52

    Eximbank có Tổng giám đốc mới

    Kết quả họp ĐHCĐ sáng nay của Eximbank, ông Lê Hùng Dũng tái trúng cử Chủ tịch, ông Phạm Hữu Phú là Tân tổng giám đốc