Hủy

Pyn Elite Tin tức

  • 06/10/2022 - 10:28

    Chứng khoán Việt Nam vốn đã quá rẻ

    Đó là chia sẻ của ông Petri Deryng, Nhà đồng sáng lập và Quản lý Danh mục đầu tư của quỹ nước ngoài, PYN Elite vào cuối tháng 9/2022 vừa qua.
  • 25/12/2020 - 15:57

    Vn-Index on track to reach 1,800 points: Pyn Elite Fund

    Vn-Index could reach 1,800 points as listed companies are expected to achieve significant earning growth in 2021 and the country controlled pandemic well, said Petri Deryng, Portfolio Manager of PYN Fund Management.