Hủy

Pyn Tin tức

  • 06/10/2022 - 10:28

    Chứng khoán Việt Nam vốn đã quá rẻ

    Đó là chia sẻ của ông Petri Deryng, Nhà đồng sáng lập và Quản lý Danh mục đầu tư của quỹ nước ngoài, PYN Elite vào cuối tháng 9/2022 vừa qua.