Hủy

Sinh đẻ Tin tức

  • 05/11/2013 - 14:50

    Ngày người da trắng là thiểu số

    Lần này tôi kể anh chị nghe về một viễn cảnh của nước Mỹ sẽ biến đổi mạnh mẽ do chính sách sinh đẻ có phần khắc nghiệt mang lại.
  • 31/05/2013 - 10:19

    Kinh tế Hà Nội 5 tháng tăng trưởng 7,5%

    Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 8 - 8,5% đã đề ra, UBND thành phố Hà Nội xác định những tháng cuối năm cần đạt mức tăng từ 8,5-9,45%.
XOR, XOR Việt Nam