Hủy
Kinh Doanh

Đề án tăng giá nước sinh hoạt, phí vệ sinh

Thứ Năm | 24/07/2014 12:22

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".
 
Đề án đề ra một số cơ chế, chính sách cụ thể với lĩnh vực cáp nước đô thị. Trong đó, nghiên cứu, điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch theo hướng đến 2020 không phải trợ giá tiêu thụ nước sạch từ ngân sách Nhà nước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất, quản lý, vận hành phục vụ việc tính toán giá nước sạch đáp ứng yêu cầu tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với lĩnh vực thoát nước đô thị, yêu cầu nghiên cứu áp dụng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước theo hướng từng bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý, vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

Với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đề án cũng đặt ra yêu cầu nghiên cứu áp dụng giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt với lộ trình điều chỉnh giá xử lý chất thải rắn từng bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý, vận hành và đầu tư xây dựng. Phí vệ sinh cũng sẽ được nghiên cứu, sửa đổi theo hướng đến 2020 đáp ứng chi phí để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực nông thôn.

Quy định các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn Nhóm C sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung vào danh mục được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới